Jak wykonać downgrade usługi?

Downgrade usługi nie jest możliwy. Jeżeli klient chce skorzystać z usługi o niższych parametrach to może: • w wypadku usługi w abonamencie miesięcznym powinien zignorować zamówienie odnowienia i go nie opłacać. Równocześnie zamówić i opłacić usługę, która go interesuje (usługę o niższych parametrach), • w wypadku usługi w abonamencie 3-, 6- lub 12-miesięcznym klient powinien wypowiedzieć taką usługę (patrz: wypowiedzenie usługi) i równocześnie zamówić i opłacić usługę, która go interesuje (usługę o niższych parametrach).