Jak zmienić osobę administratora?

Konto administratora jest zakładane razem z tworzeniem organizacji - nie można tego konta usunąć. Nowego administratora można dodać poprzez utworzenie nowego użytkownika w organizacji oraz nadanie mu odpowiednich uprawnień (roli administratora).