Co to jest CPU?

Central Processing Unit - Podstawowa jednostka sterująca (mikroprocesor komputera) która wykonuje operacje arytmetyczne i logiczne oraz koordynuje działania urządzeń peryferyjnych. Procesor zapewnia moc obliczeniową oraz kontroluje przepływ danych.