Ile usług może dodać Partner do Katalogu Usług?

W Katalogu Usług każda firma może zamieścić nieograniczoną ilość swoich usług.