Dla kogo jest Wsparcie Premium?

Wsparcie Premium jest skierowane do osób, które nie poruszają się biegle w środowisku usług w chmurze, a spotkały się z potrzebą wykonania czynności związanej z obsługą swoich usług. Oferujemy szeroki zakres usług jak backup danych (pliki, FTP i bazy danych eksport/import bazy danych. Jeśli Twoje potrzeby wykraczają poza prezentowany katalog wycenimy je indywidualnie i zrealizujemy tak szybko jak to będzie możliwe.