Czy Partner może podawać ceny usług w Katalogu Usług?

Partner może podać cenę swoich usług w ich opisie w Katalogu Usług. Nie ma natomiast dedykowanego miejsca na przedstawienie cen usług oferowanych przez partnerów SPNT.