Co to jest adres IP?

Adres IP - Internet Protocol address - jest 32-bitową liczbą (4 dziesiętne liczby oddzielone kropkami np. 000.000.000.000), która w unikalny sposób identyfikuje każdy komputer (lub urządzenie) podpięte do sieci z użyciem protokołu TCP/IP. Adres IP ma za zadanie: • w sposób unikalny identyfikować urządzenie podpięte do sieci • zapewnić drogę do osiągnięcia tego urządzenia Adres IP może być dynamiczny - przydzielany przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) w sieci LAN, dynamicznie i automatycznie lub statyczny - taki adres IP, który nie ulega zmianie w czasie.